Sh. hardan raichand ji sihag

Sh. hanumanram laduram ji dhayal

Sh. dr. hariram madharam ji kanwa

Sh. dr. sadaram

Sh. bhajanlal ladhuram ji jangu

Sh. sujanaram ramuram ji godara

Sh. dr. ramjivan raghunathram ji

Sh. ramlal fagluram ji sahu

Sh. babulal devichand ji bhadu

Sh. jeevanram khammuram ji bhadu

Sh. krishna kumar ghamandiram ji manju

Sh. sohanlal shankarlal ji lomrod

Sh. sukhram fagluram ji bola

Sh. dharmesh pappuram ji dara

Sh. mohanlal dharmaram ji bola

Sh. mohanlal kisturaram ji khileri

Sh. hanuman jodharam ji varad

Sh. jagdish kaluram ji manju

Sh. jagdish narayan narsingaram ji godara

Sh. bhupendra happuram ji puniya

Sh.pokarram khangaram ji khileri

Sh. omprakash ranaram ji kanva

Sh. bheraram hiraram ji godara

Sh. gangaram fagluram ji khichad

Sh. Eng. om prakash ji dhayal

Sh. sahiram ghamandaram ji saran

Sh. pradip kumar ratnaram ji jani

Sh. diyalram surjanram raad

Sh. patram mohanram ji lomrod